Voorraadbeheer

Optimact ondersteunt de volgende onderdelen met betrekking tot inventory management:

     Voorraadstrategie
            Flexibele item-segmentatie
            Productbeleid per segment
            Ontkoppelpunt forecast-advies

    Optimale voorraadparameters
            Verschillende veiligheidsvoorraadberekeningen
            Geoptimaliseerde bestelhoeveelheden
            Doorlooptijd en stamgegevens analyse

    Optimale ordervolgorde
            Duidelijk zicht op orderprioriteiten
            Automatische ordervulling
            Aanpasbare waarschuwingen

Het belang van goed voorraadbeheer kan niet genoeg worden benadrukt. Verkeerde voorraadbeslissingen leiden tot een toename van het benodigd werkkapitaal, tot potentiële serviceproblemen en tot hogere operationele kosten, zoals expeditiekosten, opslagkosten, set-up kosten of zelfs efficiëntieverliezen.

In veel gevallen begint het met een verkeerde afstemming op managementniveau over de te ontwikkelen voorraadstrategie. Het gaat niet om het minimaliseren van de voorraadniveaus, maar om het maken van managementkeuzes met betrekking tot het relatieve belang van voorraadniveaus in vergelijking met klantenservice en operationele efficiëntie. Dit leidt tot dé optimale voorraad die de strategische doelen van het bedrijf dient.

Bovendien moeten deze keuzes worden gemaakt voor de verschillende productsoorten, voor de verschillende markten en voor de verschillende leveringsvoorwaarden. Een bedrijf kan niet alles voor iedereen zijn, noch kan zij een enkele Supply Chain-aanpak hebben voor alle soorten markten en leveranciers. Een belangrijke beslissing ligt in het bepalen waar voorraden en veiligheidsvoorraden in de toeleveringsketen moeten worden geplaatst, zonder te vergeten dat de voorraad die het gemakkelijkst te beheren is, een is die u niet heeft. Bij voorraadbeheer is het onderhouden van de juiste parameters doorgaans een behoorlijk uitdaging. Meestal worden parameters ingesteld tijdens de implementatie van het ERP-systeem en blijven deze lange tijd onveranderd.

Vreemd genoeg gaan veel bedrijven ervan uit dat de wereld niet verandert met betrekking tot hun voorraden. Anderen gebruiken omslachtige Excel-berekeningen die handmatig moeten worden herzien, wat regelmatig onderhoud ingewikkeld maakt. Trage of zelfs ontbrekende beoordelingen van de voorraadparameters leiden tot een verkeerde afstemming van de voorraad met overschotten en mogelijke serviceproblemen.

Ook benieuwd naar de kansen binnen uw voorraad beheer? Neem contact met ons op via onderstaande knop.