Distributie en productie planning

Optimact ondersteunt de volgende onderdelen met betrekking tot distributie- en productieplanning :

         Distributie en productie Planning
               Planning van materiaal- en distributiebehoefte
               Naadloze integratie van DRP en MRP
               Optimalisatie van veiligheidsvoorraden op meerdere niveaus

        Master Planning
               Flexibele Excel-achtige weergave van de planning
               Time fences en vast geplande orders
               Multilevel exception management

       Capaciteitsmanagement
               Planning van capaciteitsvraag
               Grote en kleine setup- en omstelvereisten
               Overzicht aan personeelsbehoeften

Elk bedrijf wil een gedegen productie- en distributieplan opstellen om de efficiëntie, service en voorraden te optimaliseren. De sleutel is om tot een haalbaar plan te komen, dat ervoor zorgt dat materialen, apparatuur en personeel op tijd beschikbaar zijn en dat behoefte en middelen op elkaar afstemt.

Verder is het belangrijk dat de plannen de benodigde flexibiliteit ondersteunen zoals vereist door de markt en gedefinieerd door het management. Door het juiste gebruik van voorraad, (over-) capaciteit en doorlooptijden kan de flexibiliteit in het plan worden geborgd. De kosten van de flexibiliteit moet weldoordacht zijn om aan de marktverwachtingen te kunnen voldoen en om inkomsten en kosten in evenwicht te brengen en marges te maximaliseren.

Een effectief plan zal:
– Helpen om middelen en apparatuur effectief in te zetten, wat resulteert in   
  lagere kosten en hogere opbrengsten
– Setup-kosten en bestelhoeveelheden in evenwicht brengen
– Zorgen voor een frequente doorstroming in de supply chain en
  minimaliseer variatie wat resulteert in lagere kosten
– Zorgen voor een optimale voorraad waarbij overschotten en tekorten      
  worden vermeden, wat resulteert in geoptimaliseerde voorraadkosten
– Arbeidsproductiviteit en arbeidsefficiëntie verbeteren
– Zorgen voor een optimaal serviceniveau en verbeteren van tijdige   
  leveringen naar klanttevredenheid, maar zonder het zicht op kosten uit het oog te
verliezen.

In een pure distributieomgeving is het van cruciaal belang dat de voorraden in het
algemeen en de veiligheidsvoorraden in het bijzonder op de juiste locatie worden
gepositioneerd om de beste klantenservice tegen de laagste kosten te garanderen.

Wilt u meer grip op uw distributie- en productieplanning? Neem contact met ons op via onderstaande knop.