Supply Chain Planning & Optimalisatie

Bedrijven kunnen doorgaans met de volgende problemen worden geconfronteerd:
• Hoge en verkeerde voorraden
• Onbetrouwbare leveringen en lage klantenservice
• Veel urgente orders
• Lange planning cyclustijden
• Operationele inefficiënties
• Lage bezettingsgraad
Deze issues zijn vaak een gevolg van een niet efficiënt supply chain planning. Door de planningsmethoden te wijzigen en het gebruik ervan te optimaliseren, krijgt een bedrijf aanzienlijk meer grip op de bedrijfsvoering.

1) Demand / Vraagplanning
In de meeste gevallen is demand management een essentieel onderdeel van het supply chain planningsproces. Hieronder vallen onder meer:  master productieplanning, voorraadbeheer, materiaalbehoefteplanning MRP, verkoop- en operationele planning, detailed scheduling, …

Vraagplanning is veel meer dan het extrapoleren van de historische vraag. Een goed demand management proces is gebouwd op 6 bouwstenen:
• Een adequate prognose op de productstructuur niveaus
• Voorspellingstechnieken voor reguliere en afwijkende vraag
• Een goed systeem om informatie vast te leggen met betrekking tot: de marktvraag,
nieuwe producten en uitzonderlijke vraag
• Voorspelling van verbruik om aan de vraag te kunnen voldoen
• Een performance measurement systeem
• Een krachtige organisatie ten aanzien van demand management

Demand planning kan vaak worden uitgebreid tot buiten de grenzen van de eigen organisatie o.a. met behulp van collaboratie concepten, zoals CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and replenishment). Daarnaast is Demand Planning ook sterk geïntegreerd met Inventory Management.

2) Voorraadbeheer (Inventory Management)
In veel situaties is er nog veel winst te behalen bij het optimaliseren van de voorraadniveaus door gebruik te maken van voorraadbeheertechnieken die rekening houden met de vereiste serviceniveaus en kostenbeperkingen. Voorraadverminderingen tot 30% met behoud of verbetering van het serviceniveau zijn geen uitzondering.

Samen met uw team controleren we of de voorraad al dan niet op een locatie moet worden gehouden, d.w.z. we formaliseren de voorraadbeheerstrategie en de beslissingen over de implementatie van de voorraad. De volgende stap is om te beslissen hoeveel voorraad moet worden aangehouden en om procedures en beleid rond bevoorrading te bepalen. De verschillende kenmerken van items hebben invloed op de toe te passen technieken en procedures. Goederen met een hoge omloopsnelheid, artikelen met onregelmatige vraag, nieuwe producten, reserveonderdelen, … vereisen verschillende benaderingen.

Ter ondersteuning van de dagelijkse inventory management processen zeten wij doorgaans met veel succes de de Optimact optimalisatietool in.

3) Verkoop- en operationele planning
Sales & Operations Planning is een essentieel onderdeel in de planningsomgeving. Het is een van belangrijkste managementinstrumenten om de bedrijfsdoelstellingen naar de operationele bedrijfsvoering te vertalen en de verschillende functies op elkaar af te stemmen.

Marketing & Sales, R&D, Operations en Finance op hetzelfde plan afstemmen, rekening houdend met bedrijfsdoelstellingen van winstgevendheid, productiviteit, concurrerende klantenservice, enz.

Om dit proces mogelijk te maken, zijn enerzijds de juiste tools nodig, maar anderzijds ook de juiste inrichting van de organisatie.

Ter ondersteuning van de dagelijkse Sales & Operations planningsprocessen zetten wij doorgaans met veel succes de Optimact optimalisatietool in.

4) Productieplanning
Afhankelijk van uw behoeften kan Supply Chain Profs u helpen om alle processen rond uw productieplanning te optimaliseren. Wij helpen u bij het opzetten en ontwikkelen van de juiste technieken die nodig zijn om de prioriteiten rond materiaal- en capaciteitsbehoeften te bepalen. Zo helpen we u bij het beantwoorden van de volgende vragen: Hoe kunnen we een productieplan voor de middellange termijn opstellen? Welk type forecasts hebben we nodig of kunnen we werken aan klantorders? Wat zijn onze bottle-necks en in welke mate moeten we daar rekening mee houden? Hoe moeten we de parameters voor ons Master Production Schedule (hoofdproductieschema) en Material Requirements  Plan (materiaalbehoefteplanning) bepalen? Kunnen we Just-In-Time en/of cyclische planningstechnieken gebruiken? Welke beperkingen moeten in het plan worden opgenomen?

Zodra de juiste planningstechnieken en -processen zijn bepaald, helpen wij u bij het bepalen en implementeren van de planningstools en informatiesystemen.
Ter ondersteuning van de dagelijkse Production Planning processen zetten wij doorgaans met veel succes de de Optimact optimalisatietool in. Voor meer informatie zie>>>

5) Distributieplanning
Binnen een distributienetwerk zijn er verschillende manieren om de materialen van de afleverpunten naar de verbruikspunten te krijgen. In het distributieplanningsproces worden de meest optimale materiaalstromen en voorraadniveaus bepaald en gepland. Hiervoor kunnen verschillende planningsfilosofieën en -technieken worden gebruikt: push / pull, distribution requirements planning, optimalisatietechnieken, samenwerkingsmodellen zoals vendor managed inventories en dergelijke.

De te kiezen planningsfilosofie hangt af van het product, de vraag en aanbod karakteristieken van de markt. Binnen een geplande omgeving kan het nodig zijn om specifieke inventory deployment strategies in te zetten om tekorten of overschotten te verhelpen. Tenslotte is het ook essentieel om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van voorraden en aanvulling op de verschillende niveaus in het distributienetwerk te identificeren en te beleggen.

Wilt u meer rendement uit uw planning halen? Neem contact met ons op via onderstaande knop.