Diensten / Services

Supply Chain Profs levert consultancy vanuit een viertal verschillende invalshoeken:
• Supply Chain Strategie
• Supply Chain Planning & Optimalisatie
• Operational Excellence
• Business Process Excellence

Vanuit deze verschillende aandachtsgebieden kunnen wij onze dienstverlening zeer gericht en procesmatig inzetten. Hieronder treft u een beknopte toelichting aan van waaruit u verder kunt doorklikken naar meer gedetaileerde info.

Supply Chain Strategie
In veel bedrijven evolueert de supply chain door de jaren heen als gevolg van een veelvoud aan opeenvolgende operationele keuzes en aanpassingen. In reactie op voorbijkomende kansen en bedreigingen wordt de supply chain veelal situatieafhankelijk bijgestuurd. Met als gevolg dat belangrijke optimalisatie- en integratieaspecten op het gebied van klantenservice en efficiëntie dikwijls onopgemerkt blijven liggen.

Een goed doordachte (her-)afstemming van de supply-chain-inrichting op de bedrijfsstrategie, levert doorgaans onverwacht grote voordelen op. (lees meer)

Supply Chain Planning & Optimalisatie
Veel bedrijven kampen met een of meerdere van onderstaande problemen:
– Hoge en verkeerde voorraden
– Onbetrouwbare leveringen en lage klantenservice
– Veel urgente orders
– Lange planning cyclustijden
– Operationele inefficiënties
– Lage bezettingsgraad

Deze issues zijn vaak een gevolg van inefficiënte supply chain planning. Door de planningsmethoden te wijzigen en het gebruik ervan te optimaliseren, krijgt een bedrijf aanzienlijk meer grip op de bedrijfsvoering. (lees meer)

Operational Excellence
De focus ligt hierbij niet uitsluitend op het behalen van de allerlaagste kosten (of het streven naar de allerhoogste efficiëntie), maar vooral om het betrouwbaar en op het juiste moment ontwikkelen, realiseren en leveren van de juiste klantwaarde. En dit weliswaar tegen de laagst mogelijke kosten. Operational Excellence heeft daarom vooral te maken met:
1) kwaliteit, 2) snelheid, 3) leverbetrouwbaarheid en 4) innovatie.

Operational Excellence is een praktische aanpak voor het ontwikkelen, realiseren en managen van een excellent voortbrengingssysteem met als doel het maximaliseren van de operationele winst. In het geval van het voortbrengen van goederen gaat Operational Excellence om het ontwikkelen, managen en steeds verder perfectioneren van een excellent productiesysteem inclusief een slanke, doelmatige en doeltreffende ondersteunende operationele organisatie. Voor dienstverleners gaat het om het realiseren en exploiteren van een excellent dienstverleningssysteem. (lees meer)

Business Process Excellence
Supply Chain Performance kan een aanzienlijke financiële impact hebben op het marktaandeel en de winstgevendheid van een organisatie. Prestatieverbetering wordt grotendeels gedreven door het implementeren van verbeteringstrajecten. De verbeterde processen dienen echter wel in lijn zijn met en de strategische én operationele doelstellingen van uw bedrijf.

Supply Chain Profs helpt u bij het beoordelen en verbeteren van uw bedrijfsprocessen op basis van uw bedrijfsmatige en functionele strategieën. We helpen u ook bij het afstemmen en opzetten van de juiste informatiesystemen en organisatie. (lees meer)